Skip Navigation or Skip to Content
logo
NKS = nieuwkomersschool

Onze school

Wie zijn wij

Alle basisscholen in de gemeente Meierijstad kunnen kinderen aanmelden voor De Horizon. Er is een groep voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar. In de instroomgroep komen kinderen die net in Nederland zijn gekomen in de leeftijd van 7 tot en met 11 jaar. Na 10 weken stromen de kinderen door naar de middenbouw (7 tot en met 9 jaar) of bovenbouw (9 tot en met 11 jaar). Het accent op nks de Horizon ligt op het leren van de Nederlandse taal, gewoonten en gebruiken. Alle kinderen werken op hun eigen niveau aan verschillende thema’s en er is veel individuele aandacht en begeleiding.

De basisscholen melden de leerlingen aan bij De Horizon en daar worden ze ook ingeschreven. Na een intakegesprek met de interne begeleider wordt de leerling geplaatst. In de eerste periode wordt de basis gelegd van veiligheid, geborgenheid en vertrouwen. Daarnaast wordt er hard gewerkt aan de  Nederlandse woordenschat, rekenen en burgerschap zodat zij een goede start kunnen maken op de vervolgschool. Ieder kind krijgt een ontwikkelplan op maat. Hierbij wordt rekening gehouden met de leeftijd en achtergrond van het kind. We volgen de kinderen nauwgezet en passen het ontwikkelplan aan waar nodig. Ook is er veel contact met de ouders van de kinderen, de Horizon nodigt de ouders regelmatig uit voor een gesprek over de voortgang van hun kind.