Skip Navigation or Skip to Content
logo
NKS de Horizon

Instroomgroep

Instroomgroep

De instroomgroep is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar die nieuw zijn in Nederland en het Nederlands onvoldoende beheersen om mee te doen in het reguliere onderwijs. De groep bestaat uit maximaal 16 leerlingen en wordt begeleid door ervaren leerkrachten en een onderwijsassistent. De leerlingen krijgen elke dag  intensief taalonderwijs, waarbij ze werken aan hun woordenschat, uitspraak, grammatica, lezen en schrijven. Daarnaast krijgen ze ook les in rekenen en rekentaal, wereldoriëntatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatieve vakken.