Skip Navigation or Skip to Content
logo
Voorziening voor nieuwkomers uit Meierijstad

Taalvijver heet voortaan De Horizon

Nieuwe naam voor Taalvijver: NKS de Horizon

Met ingang van 1 november 2023 is de naam van de Taalvijver veranderd in nieuwkomersschool de Horizon.

“Deze naam past beter bij ons en waar we voor staan als basisschool én voorziening voor nieuwkomers. We bieden deze kinderen een nieuw begin aan, als het ware een nieuwe horizon, iets om naar uit te kijken, een universeel woord met een universele betekenis”, aldus Ellen Vos, adjunct-directeur van deze locatie, sinds de zomervakantie gevestigd in het voormalige pand van de Pabo aan de Muntelaar nummer 8 in Veghel.

Ellen vertelt verder: “We zijn een basisschool voor kinderen van 4 jaar tot en met 11 jaar die rechtstreeks uit het buitenland komen. Kinderen kunnen op elk moment in het schooljaar worden aangemeld en starten. Op nks de Horizon krijgen kinderen intensief onderwijs en een speciaal taalprogramma. Zo leren ze snel Nederlands. Na 40 weken stromen de kinderen uit naar een reguliere basisschool in Meierijstad. Leerlingen van onze school komen uit veel verschillende landen. Het merendeel van de ruim 60 leerlingen komt uit Polen, Syrië, Oekraïne en Afghanistan.  De gemeente Meierijstad heeft een belangrijk aandeel in nks de Horizon, dat komt ook tot uiting bij de nieuwe naam, met name in de kleurstelling en vormgeving van het logo, dit heeft duidelijk een link met de kleuren van Meierijstad. De Taalvijver werd opgericht in 2011, dus bestaan we nu al ruim 12 jaar. Hoog tijd voor een frisse, eigentijdse uitstraling. In de afgelopen 12 jaar zien we over het algemeen een stijgende lijn in de toestroom van migranten naar Nederland. De verwachting is, dat dit alleen nog maar zal stijgen in de toekomst. Daarom is het zo belangrijk om een goede voorziening op dit gebied in de gemeente voorhanden te hebben”.

Woordenschat is een goede basis van het Nederlands en in de praktijk blijkt dat kinderen het snel oppakken. Behalve gedegen taalonderwijs, krijgen de leerlingen ook les in rekenen en burgerschap. De Horizon, onderdeel van scholenkoepel Verdi, bestaat uit een team van zeventien medewerkers. Onder hen vrijwilligers en professionals die kinderen ondersteunen op sociaal-emotioneel vlak, want het is niet makkelijk om in een ander land een nieuw bestaan op te bouwen. Bovendien komen ze vaak uit gebieden en omstandigheden met ingrijpende gevolgen zoals oorlog en/of grote onveiligheid.

Het ligt in de planning om op donderdag 18 januari 2024 een open dag te houden / officieel feestje te vieren in verband met de nieuwe locatie en naam, nadere informatie volgt!