Skip Navigation or Skip to Content
logo
NKS de Horizon

Bovenbouw

Bovenbouw

Leerlingen van 9, 10 en 11 jaar stromen in, in de bovenbouw. In de bovenbouw zitten de kinderen ongeveer 40 schoolweken. Tijdens die 40 schoolweken wordt gewerkt aan het Nederlands spreken, luisteren, schrijven en begrijpen.

Nederlands spreken
Dagelijks is er een uitgebreid aanbod van de Nederlandse woordenschat. Hiervoor gebruiken we de methode Wereld vol woorden. We maken ook gebruik van LOGO 3000.

Nederlands lezen
We besteden ook dagelijks aandacht aan het technisch lezen. De kinderen herhalen alle aangeboden Nederlandse letters en klanken. Daarnaast oefenen ze intensief met lezen en schrijven. Hiervoor gebruiken we de methode Veilig leren lezen vanaf kern 7 (aanvankelijk lezen) en de methode Estafette (voortgezet technisch lezen).

Nederlands schrijven
In de klas oefenen we ook het schrijven van Nederlandse woorden. We maken gebruik van de methode Pennenstreken.

Nederlands begrijpen
We besteden aandacht aan het begrijpend lezen. Hiermee wordt gestart als leerlingen voldoende leesvaardigheid hebben.